Myśl techniczna, technologia i osiągi linii technologicznej do łupania elementów betonowych

Linia automatyczna o dużej wydajności służąca do produkcji łupanych bloczków betonowych Mod. TS 120/40 120T

Mod. Split & Pack

Linia technologiczna do łupania i automatyczna pakietyzacja bloczków betonowych TS 120/40 120T Mod. Split&Pack - Techno Split

LINIA TECHNOLOGICZNA DO ŁUPANIA I AUTOMATYCZNEGO PAKIETYZACJA

Linia automatyczna o dużej wydajności służąca do produkcji łupanych bloczków betonowych, solidna oraz niezawodna, wytwarzająca produkty pierwszego wyboru o wysokiej jakości.

Wyjątkowa technologia firmy Techno Split wykorzystuje w łuparce dwa korpusy: zewnętrzny i wewnętrzny. Korpus zewnętrzny pozwala dokładniej opuszczać gilotynę górną po prowadnicy, umożliwiając jej wykonanie łupania od dołu do góry, co znacznie wpływa na poprawę jakości obróbki.

. Czynności załadunku, rozładunku, przesuwu bloczków pod gilotyną, usuwanie odpadów technicznych i paletyzacja wyrobów gotowych, odbywają się całkowicie w trybie automatycznym.

Ta linia technologiczna do łupania obejmuje dwa istotne nowatorskie rozwiązania:

automatyczny chwytak zamykający o napędzie elektrycznym i możliwość kontrolowania jakości wyrobów.

Linia technologiczna do łupania jest zbudowana z najlepszych podzespołów dostępnych na rynku, gwarantujących dokładność i wysoką wydajność.

Cała konstrukcja wykracza poza swoje wymiary w sytuacji opcjonalnego zastosowania noży bocznych penetrujących wyrób w tym samym czasie co gilotyny górna oraz dolna, co w konsekwencji ma wpływ na poprawę jakości wyrobu finalnego.

Split & Pack

Zalety

  • Technologia łupania od dołu do góry dla poprawy jakości obróbki wyrobów
  • Podwójny korpus łuparki służący dokładniejszemu opuszczaniu noża gilotyny górnej 
  • Załadunek, rozładunek, odpady techniczne i paletyzacja wyrobów w trybie automatycznym
  • Kontrola jakości zawarta w cyklu roboczym
  • Chwytak z serwomotorami Brushless i wysoka wydajność
  • Możliwość dostosowania linii technologicznej do rozwiązań opcjonalnych
  • Podnoszenie jakości wyrobu finalnego
  • Duża ilość wyrobów łupanych
  • Serwomotory Brushless
  • Zdalna pomoc techniczna

Opis cyklu pracy

Palety z bloczkami położone na taśmociągu łańcuchowym są przesuwane do strefy załadunku, zaś chwytak sukcesywnie przenosi z palety każdorazowo jeden rząd wyrobów ładując go na przenośnik transportowy wejściowy, gdzie popychacz napędzany serwomotorem przesuwa rząd bloczków pod łuparkę hydrauliczną. Po wykonaniu wszystkich przewidzianych w recepcie czynności łupania, wyroby przemieszczane są do strefy kontroli jakości. Odpady techniczne są usuwane automatycznie, a pozostałe elementy dostają się do strefy załadunku, skąd odbiera je chwytak w celu ich paletyzacji.

Dane techniczne łuparki

Dane techniczne łuparki

Długość noża gilotyny

mm 1.200

Wysokość łupania

mm 400

Siła łupania

Ton 120

  Wyroby finalne  

Elementy schodów

Elementy schodów

Pustaki elewacyjne i elementy murów oporowych

Pustaki elewacyjne

Palisady

Palisady

Obserwuj nas w sieciach społecznościowych